Polityka prywatności RODO

  1. Administratorem Państwa danych jest firma KrudIT Usługi Informatyczne Wycena Nieruchomości Michał Krudos (Ul. Elizy Orzeszkowej 12, 71-564 Szczecin);
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawiania faktury oraz prawidłowego wykonania obowiązków rachunkowo – podatkowych.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonywanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określającego zakres danych, które musi zawierać faktura. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wystawienia faktury.
  4. Państwa dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.
  5. Gromadzone dane to:
  6. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz obsługujące biuro rachunkowe.
  7. Musimy usunąć Twoje dane jeżeli:
  8. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)